Verlengen of opzeggen lidmaatschap

Verlengen en opzeggen

Het PV Nuon-lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij PV Nuon vóór 15 november van het lopende lidmaatschapsjaar een opzegging heeft ontvangen. 
Vermeld bij je opzegging altijd je lidmaatschapsnummer. 
Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het lidmaatschapsjaar blijft de contributie over het gehele jaar verschuldigd. Je kunt dan uiteraard ook dat jaar nog gebruik maken van alle activiteiten. Stuur bij opzegging een e mail naar info@pvnuon.nl.

‹ Terug naar overzicht